Henrik Thorson och Claus Stolpe inleder sin maratonserie om de amerikanska presidenterna med den första, ”Mr President” himself, den beundrade och mytiska George Washington. Cluas Stolpe som är doktor både i statsvetenskap och historia och det senare blev han 2011 på amerikanska presidenter och han gjorde sen en mer populär bok sen, Den amerikanska drömmen som hade mer av skrönor. Just de här berättelserna har vi tagit fasta på i den här podcasten. Claus stora intresse för historia kombinerat med en känsla för USA (genom Lucky Luke serien och westernfilmer).